Summit

 • 11. Stormøte

   

  11. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 13. SEPTEMBER 2010, 13:00-16:00
  Sted: Senter for Entreprenørskap, Universitet i Oslo, Gaustadalléen 21, 0318 Oslo, Auditorium: FORUM
  Bevertning: Frukt og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å presentere Mr. Jerr Boschee, direktør og grunnlegger av The Institute for Social Entrepreneurs. Han deltar på vår skandinaviske forelesningsturne som er støttet av US Government. Mr. Boschee har i mer enn 30 år vært rådgiver for sosiale entreprenører i USA og andre steder, og han har i lang tid vært ansett som en av grunnleggerne av den nå verdensomfattende sosialentreprenørbevegelsen. I sin forelesning vil han blant annet belyse: Key terminology and basic principles, Examples of successful social enterprises, Common stakeholder objections, Critical success factors for NGOs adopting entrepreneurial strategies (identified by the pioneers in the field).

   

 • 12. Stormøte

   

  12. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 25. oktober 2010, 16:30 - 19:30
  Sted: Teatermuseet, 2. etasje Gamle Rådhus, 0151 Oslo,
  inngang Christiania Torv 1.
  Bevertning:  
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med presentasjoner og samtaler.
  Tema for møtet er innovasjon og vi setter fokus på sosiale innovasjoners betydning for nyetableringer, endring og utvikling av eksisterende prosjekter, organisasjoner, bedrifter og samfunnsutvikling.
  I første del av møtet får vi et innlegg ved Fil. Dr. Jan-Urban Sandal: Innovasjon – et insitament til samfunnsutvikling. Norge og verden har store utfordringer innen fattigdom, klima, utdanning og helse og vi trenger mange flere sosiale innovasjoner.
  I andre del av møtet vil den kjente pianisten Lennart Wolfgramm fremføre klaververker av Frederik Chopin og redegjøre for komponistens rolle som nyskaper i musikken.
  Etter pausen blir det samtale med spørsmål og svar samt refleksjon over det arbeid som Stormøtet har bidratt med og dets fremtidige retning.

   

 • 13. Stormøte

   

  13. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 06. desember 2010, 16:00-19:00
  Sted: Kongensgate 15, 0135 Oslo, Joyliving ved Else Jorunn Tovshus.
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med presentasjoner, workshop og overrekkelse av Kursbevis, Diplomer og Sosialentreprenør Glasstatuetten.
  I første del av møtet får vi et innlegg om mikrofinans ved daglig leder Unni Beate Sekkesæter i Mikrofinans Norge SA. I andre del av møtet vil hun lede en workshop basert på et europeisk kurskonsept. Kvelden avrundes med buffé og sosialt samvær.

   

 • 14. Summit

   

  14. Summit

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

  Fil. Dr. Jan-Urban Sandal in collaboration with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

   

  Tid: Friday 21. January 2011, 08:00 – 13:00
  Sted: PFI, Høgskoleringen 6b, NTNU Gløshaugen, Trondheim
  Bevertning:  
  Visjon:  


  The objective of this seminar is twofold:
  To identify the relevant research questions related to social entrepreneurship in Norway
  To give recommendations to academic institutions in Norway developing educational programs in social entrepreneurship

  Broadly defined, social entrepreneurship encompasses the activities and processes undertaken to discover, define and develop opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or managing existing organizations in an innovative manner.
  In the knowledge triangle connecting research, education and innovation, the entrepreneur functions as a catalyst by bringing the three elements together in a new enterprise. Entrepreneurs create and identify opportunities to apply knowledge in ways that make it accessible to the general public. As laid out in the Lund Declaration, European research needs to focus on the grand challenges facing the world. The new generation of entrepreneurs needs to be equipped to translate knowledge and ideas into products and services that will tackle the grand challenges and usher a sustainable and just society.
  Norway is lagging behind in social entrepreneurial activity. In a report conducted by the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Norway ranks near the bottom as number 32 out of 49 countries. The low activity level in Norway merits attention.
  Social entrepreneurship is an emerging academic field that lacks the clear epistemology of established fields. There are very few research programs and research-based courses offered at Norwegian academic institutions.
  How can research and education enhance the effectiveness of measures taken to educate, facilitate, strengthen and invest in social entrepreneurs and social innovation?

   

 • 15. Stormøte

   

  15. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Thursday 24. March 2011, 12:00 – 16:00
  Sted: The National Norwegian Opera and Ballet, Oslo, Norway
  Bevertning:  
  Visjon: A Cross-Atlantic Exchange of Ideas in Social Entrepreneurship:
  Conversations between Scholars from the U.S. and Scandinavia


  15th SUMMIT
  Conversations on emerging issues in social entrepreneurship

  Fil. Dr Jan-Urban Sandal in collaboration with Partnership for Change Conference and with support from the US Government:

  A Cross-Atlantic Exchange of Ideas in Social Entrepreneurship:
  Conversations between Scholars from the U.S. and Scandinavia

   

 • 16. Stormøte

   

  16. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 06. juni 2011, 16:00 - 20:00
  Sted: Aurora Verksted SA, v/ Trine Dreyer, Kirkeveien 50, 1363 Høvik.
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med presentasjon, workshops og åpen butikk betjent av en av Auroristene.
  I første del av møtet får vi et innlegg om Aurora Veksted SA som sosial entreprenør ved daglig leder og grunnlegger Trine Dreyer. I andre del av møtet vil hun og hennes kollegaer lede ulike workshops og aktiviteter.

   

 • 17. Stormøte

   

  17. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 12. september 2011, 16:00 - 20:00
  Sted: Arbeidsforskningsinstituttet AS, Storsalen, Stensberggt. 25, 0130 Oslo.
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger og samtaler, presentasjon av Bacheloroppgave og tildeling av Stormøteprisen 2011. Tema for Stormøtet er: Alternativ til avhengighet? Sosialt entreprenørskap i Norge.

   

 • 18. Stormøte

   

  18. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 24. oktober 2011, 16:00 - 20:00
  Sted: Formuesforvaltning AS, Storsalen, Henrik Ibsens gt. 53, 0122 Oslo.
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, samtaler, Workshop, presentasjon av Master Thesis og tildeling av Stormøteprisen 2011. Tema for Stormøtet er: ”100 år med Joseph A. Schumpeters teori om økonomisk utvikling”.

   

 • 19. Stormøte

   

  19. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 05. desember 2011, 16:00 - 20:00
  Sted: Den Grønne Sal, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo.
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, Workshop, informasjon om studietur til University of Southern California for studenter og sosialentreprenører, innvielse av STORMØTEFONDET, presentasjon av Master Thesis og tildeling av Stormøteprisen 2011.

   

 • 20. Stormøte

   

  20. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 23. januar 2012, 16:00 - 20:00
  Sted: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Batteriet, Fredensborgveien 24 A, 0161 Oslo (inngang fra baksiden av bygården).
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, samtaler, gjesteforelesere fra Karlstads universitet og informasjon om søkerprosessen i STORMØTEFONDET. Tema for det 20. Stormøte er: ”Sosialt entreprenørskap – nøkkelen til et bedre samfunn?”.

   

 • 21. Stormøte

   

  21. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 26. mars 2012, 12:00 - 16:00
  Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus, Athene 2, Pilestredet 46, 0130 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  21st SUMMIT
  Conversations on emerging issues in social entrepreneurship

   

 • 22. Stormøte

   

  22. Stormøte

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 4. juni 2012, 16:00 - 20:00
  Sted: Den Grønne Sal, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, samtaler, musikkopplevelser og presentasjoner fra STORMØTEFONDETS stipendiater. Tema for det 22. Stormøte er: ”Kreative næringer løfter Norge”.

   

 • 23. Stormøte

  23. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 10. september 2012, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, presentasjoner, samtaler, musikkopplevelser og tildeling av STORMØTEPRISEN 2012.
  Tema for det 23. Stormøte er:
  Hva kreves for å være sosialentreprenør”.

   

 • 24. Stormøte

  24. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 22. oktober 2012, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, presentasjoner og samtaler.
  Tema for det 24. Stormøte er:
  Hvorfor trenger Norge sosialentreprenører”.

   

 • 25 .Stormøtet

  25. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 10. desember 2012, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, presentasjoner og samtaler.
  Tema for det 25. Stormøte er:
  Kunnskap gir bedre praksis”.

   

 • 26. Stormøte

  26. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 28. januar 2013, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, presentasjoner og samtaler. STORMØTEFONDETS stipendiat, Nadina Helen Bakos vil presentere sitt arbeid. Tema for det 26. Stormøte er: ”100 ÅR MED ENTREPRENØREN”.

   

 • 27. Stormøte

  27. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 18. mars 2013, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, samtaler og workshops. På dette Stormøtet setter vi fokus på rettigheter og plikter i ansettelsesforhold og praktisk styrearbeid. Tema for det 27. Stormøte er: ”LEDELSE AV SOSIAL INNOVASJON I BEDRIFTER OG ORGANISASJONER”.

   

 • 28. Stormøte

  28. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 3. juni 2013, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Den Grønne Sal, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo
  Bevertning: Det serveres måltid etter presentasjonene.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, samtaler og sommeravslutning med måltid og hyggelig samvær. På dette Stormøtet setter vi fokus på hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra i fredsbygging. Samarbeidet mellom Yuriy Fedkovych Chernivtsi National Univsersity og Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute blir presentert med alle de nye muligheter som nå åpnes for Stormøtets deltakere. Tema for det 28. Stormøte er: ”Globalt sosialt entreprenørskap”.

   

 • 29. STORMØTE

  29. STORMØTE

  for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

  I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

   

  Tid: Mandag 16. september 2013, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
  Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
  Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
  Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

   

  Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesning, samtaler, fem korte innlegg, rundebords samtale og utdeling av smaksprøver med måltid og hyggelig samvær. På dette Stormøtet setter vi fokus på hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å bygge en global kultur. Vi vil reflektere over hva som skjer med sosialt entreprenørskap i Norge fremover. Tema for det 29. Stormøte er:” Bygge en global kultur gjennom sosialt entreprenørskap”.

   

 • 30th Summit

  International Social Entrepreneurship Conference:
  30th Summit

  Conversations on emerging issues

  IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

   

  Time: 22. october 2013, 09:00 - 16:00, registrering 09:00 - 09:30
  Place: ALYTAUS KOLEGIJ
  University of Applied Sciences
  17 Studentu Street, Assembly Hall, Alytus, Lithuania
     
  Vision: STRENGHTENING THE REGIONAL DIMENSION OF THE POPULATION THROUGH THE PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP:
  LOCAL HERITAGE AND RESOURCES THROUGH DISCOVERY LEARNING