Hits: 6082

 

13. Stormøte

for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

 

Tid: Mandag 06. desember 2010, 16:00-19:00
Sted: Kongensgate 15, 0135 Oslo, Joyliving ved Else Jorunn Tovshus.
Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med presentasjoner, workshop og overrekkelse av Kursbevis, Diplomer og Sosialentreprenør Glasstatuetten.
I første del av møtet får vi et innlegg om mikrofinans ved daglig leder Unni Beate Sekkesæter i Mikrofinans Norge SA. I andre del av møtet vil hun lede en workshop basert på et europeisk kurskonsept. Kvelden avrundes med buffé og sosialt samvær.

 

Program for dagen

16:00 Fremmøte og registrering.

16:15

Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.

16:30

 

Tema ” ”

Samtale.

 

 

Tema

Samtale.

   

 


Tema "Kunnskapsinnovasjon - en fremtid i møte"

Samtale.

20:00 Avslutning av det 13. Stormøte

 

 

VELKOMMEN!

 

 


 

 

 

 

Program for dagen
16:15: Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker
Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.
16:30: Overrekkelse av Kursbevis, Diplomer og Sosialentreprenør Glasstatuetten for vel gjennomført opplæring. Innlegg ved to kursdeltakere.
16:45: Forelesning: Unni Beate Sekkesæter, daglig leder i Mikrofinans Norge SA:

Tema: "Små lån som forandrer: - Mikrofinans som redskap for inkludering,
vekst og utvikling i Norge”
17:30: Pause
18:00: Workshop, ledes av Unni Beate Sekkesæter:

Tema: ” Plan Your Future”
19:00: Avslutning av Stormøtet.
19:30: SOSIALENTREPRENØRSKOLENs venner inviterer til Buffé og Sosialt
Samvær i anledning vel gjennomført opplæring for første kulls deltakere.