Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

25. STORMØTE

for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

 

Tid: Mandag 10. desember 2012, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
Bevertning: Lett bevertning og drikke i pausen.
Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

 

Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger, presentasjoner og samtaler.
Tema for det 25. Stormøte er: ”Kunnskap gir bedre praksis”.

 

Program for dagen

16:00 Fremmøte og registrering.

16:15

Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.

16:30

Anne G. Søreide:

Tema ” Icebreakercard.com”

Samtale.

17:30

Helene Skaatan:

Tema ”Bruk av spare- og lånegrupper i et samfunnsperspektiv: 

Hvordan kan enkle metoder brukes og implementeres i nyetablerte eller eksisterende nettverk og hvilken betydning kan det ha for enkeltpersoner i en gruppe?”

Samtale.

18:30 Pause og mingel.

19:00

Sissel Viken.

Tema "Kunnskapsinnovasjon - en fremtid i møte"

Samtale.

20:00 Avslutning av det 25. Stormøte

 

Bindende påmelding til Jan-Urban Sandal senest fredag 2012-12-07.
Tlf. + (47) 67 97 53 60 email: jan-u.sandal@c2i.net

VELKOMMEN!

Dato for videre Stormøter:

26. Stormøte: 2013-01-28
27. Stormøte: 2013-03-18
 

Forelesere:

Bilde: Fotograf Ingar Næss

Anne G. Søreide, født 1969, er utdannet siviløkonom fra NHH og eksportselger fra Exportrådet i Stockholm. Hun har jobbet som rådgiver, selger og kundebehandler i ulike foretak: Nordea, Harmoniske Samliv, Hydro, DNB, Hegnar Media, Telenor, Vesta mfl. Annes livsmisjon er: Få frem det beste hos meg selv og andre. Hun mener selv å ha tre sterke sider og er energisk, initiativrik og utholdende. Hun er singel, har ingen barn eller kjæledyr og har alltid vært røykfri og avholds - og er stolt av det! Anne Søreide er initiativtaker og medhjelper for flere singel- og fritidsaktiviteter. Hun er en ambassadør for dans og startet BSI Dans for 20 år siden - en av de største og beste klubbene i landet innen Swing og Standard & Latin. Mange par har også funnet hverandre utenfor dansen - dans står i en særstilling mht (sosial) trening og helse. Anne Søreide har vært sterk tilhenger av personlig utvikling hele livet og brenner for hvilerom på arbeidsplasser, power-napping, trening i arbeidstiden, fleksitid, hjemmekontor, danselunsj, helsefremmende lederskap og hun vil bidra til å skape bedre relasjoner samt et varmere og mer solidarisk samfunn - også internasjonalt. Hun har beveget seg fra å være supersjenert nerd til mesterflørter – og har bidratt i media på TV2 Skaperen 2007 og fulgt opp i 2008, TV2 nyhetene 2005 ang Stortingsmeldingen for single, intervjuet i riksdekkende aviser, radio og diverse magasiner årlig siden oppstart av singelmingel.net i 2004. Anne G. Søreide er også omtalt i wikipedia. Annes slagord er: For Living Dreams! Med mål: Forbedre livskvaliteten! (http://www.facebook.com/IcebreakerCard)

 


Helene Skaatan er utdannet sosionom fra Diakonhjemmet Høgskole og har videreutdanning i Afrikastudier fra NTNU. Nå jobber hun som miljøterapeut i et lavterskel botiltak i rusomsorgen i Oslo. Helene har gode erfaringer fra praksis- og prosjektarbeid i Kenya, Guatemala, Danmark, Ghana og India. I 2008 initierte hun et praksissamarbeid for sosionom- vernepleie- og ergoterapeutstudenter mellom Diakonhjemmet Høgskole og Centre for Social Action, underavdeling av Christ University i Sør-India. Etter Bachelorgraden jobbet hun som sosionom i rusbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Høsten 2011 besøkte hun Centre for Social Action i tre måneder. Hun lærte om mangfoldet i utviklingsprosjekt og lokalsamfunnsarbeidet i Sør- India, og hvordan en jobber hensiktsmessig med disse. Hun gjorde intervjuer og sammenlignet funn i spare- og lånegrupper for kvinner i rurale og urbane områder. Interesseområder hun har jobbet med i praksis og prosjekt omhandler tema fattigdom, segregering, stigmatisering, menneskerettigheter, demokrati og deltagelse, megling og konflikthåndtering og miljø - og utviklingsspørsmål.

De siste par årene har hun fått øynene opp for sosialt entreprenørskap. Hun ble introdusert for sosialt entreprenørskap først som 20-åring på besøk på Blindern og har senere deltatt på flere Stormøter.

 


Sissel Viken, f.1970, Telemark sentralsykehus, Porsgrunn. Datter av Hans og Solveig Viken.

Etter grunnskole i hjembygda mi Seljord, tok jeg videregående opplæring ved tidligere landsgymnas, Bø vidaregåande skule, Bø i Telemark. Ble i disse årene eksponert for min fars overgang fra statlig ingeniørstilling i Televerket, til daglig leder ved Norsk Data, avd Bø. For så å bevitne etablering av egen it- virksomhet i Seljord, og senere programmerer ved Telemarksforskning på Notodden. Jeg forlot derimot det trygge hjemmet og Telemark, til UiO. Jeg studerte samfunnsvitenskap der, sosiologi og sosialantropologi. Det ble født en liten forsker i meg, men kanskje nyskjerrigheten for hva mennesket er i bunnen av seg selv tok overhånd, det ble flere år innenfor sosialt miljøarbeid for rus og psykisk helse. Ekteskap og 3 barn fylte tiden godt nok. Så tok jeg valget om sosialhøyskole på fulltid. Som småbarnsmor til 3 ble jeg eier av en Bachelor, og ble ansatt i en saksbehandlerstilling med rådgiverkompetanse innen kort tid; innenfor psykisk helse og oppvekst i Eidsvoll kommune. Jeg ble boende på Eidsvoll, stedet hvor min grand grand tante virket som lærer og skribent, aktiv i kampen om å dra kvinnene til stemmeurnene i 1913. Hennes mot har gitt meg trang til å kjempe den samme kamp for kvinnene som har tradisjoner som en klamp om foten mot 2013. For ett år siden fikk jeg min eksamen i personalutvikling og ledelse, samt stilling som prosjektkoordinator for inkludering og mangfold i Eidsvoll. Nå er drømmen om en bedre fremtid for de mange født i meg. Det er ingen vei utenom, enn å komme fremtiden i møte. Derfor en kunnskapsbasert innovasjon til folket NÅ!

 

STORMØTEPRISEN 2011

Linn Landewall, SP-02-A
Nina Andersen, SP-02-A
Alexander Berg jr., SP-03-A
Kristinn Jon Olafsson, SP-03-A
Raj Kumar Thapa, SP-03-A

 

STORMØTEFONDETS STIPENDIATER 2012

Marte Sootholtet, RS-03-A
Brock LeMieux, RS-03-A

 

STORMØTEPRISEN 2012

Diana Moisejenkaite, SP-03-A

 

Neste Stormøter

85th Summit

Mon Dec 19, 2022

Days to go 16
86th Summit

Mon Feb 27, 2023

Days to go 86