Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

 

Tiende stormøte

for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

 

Tid: Mandag 10. mai 2010, 16:30-20:30
Sted: Kongensgate 15, 0135 Oslo
Bevertning: Bagetter, frukt og drikke.
Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med presentasjoner og samtaler.
I første del av møtet får vi et innlegg ved Bitten Schei i Mother Courage:. Norge trenger flere sosiale entreprenører. Norge og verden har store utfordringer innen fattigdom, klima, utdanning og helse. Vi trenger mange flere sosiale entreprenører og endringsagenter som baserer sitt arbeid på innovasjon for utvikling og utnyttelse av nye ideer som løser sosiale problemer.
I andre del av møtet vil Tor-Arne Bertheussen i Enjoy It! ta opp: IT og sosialt entreprenørskap, hvordan koble teknologiens muligheter til sosialt entreprenørskap?

 

Program for dagen

16:00 Fremmøte og registrering.

16:15

Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.

16:30

 

Tema ” ”

Samtale.

 

 

Tema

Samtale.

   

 


Tema "Kunnskapsinnovasjon - en fremtid i møte"

Samtale.

20:00 Avslutning av det Tiende stormøte

 

 

VELKOMMEN!

 

 


 

 

 

 

Program for dagen
16:30: Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker
Fil. Dr. Jan-Urban Sandal
16:45: Forelesning: Bitten Schei, Mother Courage:

Tema: "Norge trenger flere sosiale entreprenører”.

17:30: Samtale
18:30: Pause
18:45: Forelesningen: Tor-Arne Bertheussen, Enjoy-It!:

Tema: ”IT og Sosialt Entreprenørskap”

19:30: Samtale
20:30: Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Neste Stormøter

85th Summit

Mon Dec 19, 2022

Days to go 16
86th Summit

Mon Feb 27, 2023

Days to go 86