Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

35. STORMØTE

for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

 

Tid: Mandag 08. september 2014, 16:00 - 20:00, registrering 16:00 - 16:10
Sted: Anker hotell, Konferanseavdelingen, Storgata 55, 0182 Oslo
Bevertning: Frukt og drikke i pausen.
Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang

 

Vi har gleden av å invitere til et spennende møte med forelesninger og kandidatpresentasjon for STORMØTEPRISEN 2014. I første del av møtet blir det gjennomgang av søkeprosessen til opptak på høstens kurs på SOSIALENTREPRENØRSKOLEN INS. På dette Stormøtet setter vi også fokus på hvordan ledelse basert på uavhengig vitenskap i sosialt entreprenørskap globalt kan bidra til å løse store problemer i samfunnet så vel på den enkelte arbeidsplass.   

 

Program for dagen

16:00 Fremmøte og registrering.

16:15

Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved preses

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.

16:30

Keynote speaker: Jan-Urban Sandal

Tema ” Ledelse på verdenstoppen”

Samtale.

17:10

Søkeprosessen til opptak på høstens kurs
på SOSIALENTREPRENØRSKOLEN INS

17:30 Pause og servering.

18:00

Keynote speaker: Jan-Urban Sandal

Tema ” Human Resource Development in Global Social Entrepreneurship”

Samtale.

19:00

Kandidatens presentasjon av Vel gjennomført oppgave, SP-03-A. Hanne Lystad:

Tema: "Bare big business? - En diskursanalyse av hvordan entreprenører fremstilles i norske aviser".

Samtale

19:45 STORMØTEPRISEN 2014. Tildeling
20:00 Avslutning av det 35. Stormøte

 

Bindende påmelding til Jan-Urban Sandal senest fredag 2014-09-05.
Tlf. + (47) 67 97 53 60 email: jan-u.sandal@c2i.net

VELKOMMEN!

Dato for videre Stormøter:

36. Stormøte: 2014-10-20
37. Stormøte: 2014-12-15
 

Forelesere:
 

Hanne C. Lystad (f. 1990 i Ålesund)

har en mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn, og en bachelorgrad i Europastudier ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.  Hanne har internasjonal erfaring fra utvekslingsår i Wisconsin/USA og arbeid som kommunikasjonsansvarlig for Santander Group i Brussel. Ved siden av studiene arbeidet Hanne som konsulent i NHO og i Junior Consulting.  Hun har engasjert seg i entreprenørielle aktiviteter, i form av å bidra til å arrangere SoPro-konferansen om sosialt entreprenørskap i Trondheim, ved å være aktiv i Start NTNU, samt ved å undersøke mulighetene for forretningsutvikling for norske bedrifter i Tanzania, via prosjektet International Business.

For øyeblikket arbeider Hanne som forretningsrådgiver i Steria.

 

 

STORMØTEPRISEN 2011

Linn Landewall, SP-02-A
Nina Andersen, SP-02-A
Alexander Berg jr., SP-03-A
Kristinn Jon Olafsson, SP-03-A
Raj Kumar Thapa, SP-03-A

 

STORMØTEFONDETS STIPENDIATER 2012

Marte Sootholtet, RS-03-A
Brock LeMieux, RS-03-A

Terje Moe Hansen, RS-04-A
Lars Olaussen, RS-04-A
 

STORMØTEPRISEN 2012

Diana Moisejenkaite, SP-03-A

 

 

STORMØTEFONDETS STIPENDIATER 2013

Nadina Helen Bakos, RS-04-A
Oleksandr Saienko, ES-01-A
Veronika Tovarnytska, ES-01-A

 

Anna Protsiuk, ES-01-A
Anastasiia Kosovan, ES-01-A
Marta Belik, ES-01-A
Terje Moe Hansen, ES-01-A
Anne G. Søreide, ES-01-A
Silje Bratberg, ES-01-A
Nadina Helen Bakos, ES-01-A

 

 

STORMØTEPRISEN 2014

 

Neste Stormøter

85th Summit

Mon Dec 19, 2022

Days to go 16
86th Summit

Mon Feb 27, 2023

Days to go 86