Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Nordiskt social entreprenörskap - finns det?

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal intervjuet i fobindelse med foredrag om globalt socialt entreprenørskap på Malmö Högskola.

Jan-Urban Sandal  är filosofie doktor i ekonomisk historia från Lunds universitet som har intresserat sig för det nordiska perspektivet på socialt entreprenörskap. Vi träffades när Jerr Boschee höll föredrag om globalt socialt entreprenörskap på Malmö Högskola och jag passade på att ställa honom frågan:

- Finns det ett unikt nordiskt socialt entreprenörskap?

- I Norden fortfarande är vi fortfarande  i etableringsfasen när det gäller socialt entreprenörskap, det mesta som har hänt på området har hänt de senaste två-tre åren. Intressant nog handlar de nordiska initiativen hittills ofta om projekt som skapas på hemmaplan men som ska ”lösa” sociala problem i utvecklingsländer, i första hand i Afrika.

Framtiden ser dock annorlunda ut, tror Jan-Urban Sandal.

- Det svåraste som finns är att sia om framtiden, men det skulle förvåna mig om vi inte kommer att se en uppkomst av väldigt många små individuella aktiviteter som syftar till att lösa olika stora och små uppgifter i det lokala samhället.

Jan-Urban Sandal har gett ut två böcker om socialt entreprenörskap; The Social Entrepreneur Pyramid – with a nordic perspective on Social Entrepreneurship och Sosial-Entreprenören – agent med rett til å endre.

 

 

 

Se hela samtalet med Jan-Urban Sandal filmat via bambuser på denne link.