Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Ekonomiska Samfundets Tidskrift nr 2/2014

Dr. Jan-Urban Sandals artikkel
I den Unge Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor

er publisert i Ekonomiska Samfundets Tidskrift nr 2/2014

 

Den unge Joseph Alois Julius Schumpeter ga verden en ekstraordinær teori om økonomisk utvikling i sin bok Theorie der Wirtschafltichen Entwicklung (engelsk tittel: The Theory of Economic Development) publisert i Leipzig i 1912. Entreprenørprofitt – resultatet av vellykket entreprenørskap – er ikke en motivasjonsfaktor hevdet Schumpeter, men å grunnlegge et privat kongerike, viljen til å erobre og gleden av å skape er det. Hvor fikk den unge Schumpeter disse ideene fra? Er det mulig å lete frem noen spor fra hans tidlige erfaringer og familiære bakgrunn som forklarende faktorer?