Logistikkoperatørskolen INS

Hits: 5730

 

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.
Sted
 
Oslo
Type
 
Åpent kurs / Gruppeundervisning
Undervisningstid
 
Ta kontakt for mer informasjon
Varighet
 
24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlige tester inngår
Pris
 
36.900,-

Kurset har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som er både relevante og nødvendige i det logistikkfaglige arbeid i en moderne bedrift uavhengig av ønsket om formell status gjennom offentlig avlagt eksamen.

Kursinnhold: Begrepsavklaringer, produksjonsprosessen, samferdsel, godstransport, utviklingsstrategier, eksternlogistikk, internlogistikk og lagerhold, persontransport og passasjerterminaler, ADR, bedriftslære, dokumentlære og EDI, innovasjon og entreprenørskap, studieteknikk.

Metode: Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis.

Målgruppe for kurset
Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske og faglige/bedriftsrelevante problemstillinger. For å avlegge fagprøve kreves 60 mnd erfaring.

Kursmateriell
Forelesningene støttes av kursbøker, pensum ca 1000 sider på norsk, studieplan, skrivemateriell, 2 skriftlige tester og karakterutskrift.

Eksamen / sertifisering
Deltakerne må selv, innen gjeldende frister melde seg opp til eksamen ved videregående skole i det fylket de er bosatt.