Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Artikkel i Bok og Bibliotek nr 1-2013

Dr Jan-Urban Sandal sin artikkel:

Jakten går videre - i verdens biblioteker

 

Jan-U Sandal har sett det som en stor oppgave å formidle kunnskap om innovasjon via
mange av verdens biblioteker. Han gir her noen glimt fra ferden.

 

 

 

 

I 2003 disputerte jeg for den filosofiske doktorgrad i økonomisk historie ved Lunds universitet i Sverige. Tittelen på avhandlingen var ”Jakten på Entreprenøren - Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre?” Jakten går videre. I 10 år har undertegnede formidlet den verdifulle nye kunnskapen og bidratt til spredning av uavhengig internasjonal vitenskap, ikke bare i de nordiske farvann, men over hele verden. Det er likevel åpenbart at ikke alle vitenskapsmiljøer, vitenskapelige forskere som allmenne brukere
av biblioteker har tilgang til relevant og verdifull litteratur i det omfang som er ønskelig og hensiktsmessig. Innovasjon og entreprenørskap
er fagfelt som krever bred medvirkning fra folk flest for at samfunnet skal utvikles i demokratisk retning og nettopp derfor er spredning av informasjon, gjerne i bokform og i artikler, av stor betydning. Hva finnes av engelskspråklig litteratur innenfor innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap i verdens biblioteker, og er det interesse for å anskaffe mer?

 

 Les mer i utdrag fra Bok og Bibliotek nr 1-2013

 

Bob 1 2013 jus