Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

PÅGÅENDE VITENSKAPSPROSJEKTER


I den unge Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor. Akronym – Fotspor/Footsteps.


År 2012 markerer hundreårsjubileet for utgivelsen av Joseph A. Schumpeters Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (engelsk tittel: The Theory of Economic Development). I 2012 starte jeg et vitenskapelig forskingsprogram: I Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor. Vitenskapsprogrammet inkluderer mange forskjellige aktiviteter: besøk til steder hvor den kjente økonomen hadde bodd og virket, dybdeintervju med nøkkelpersoner på plass, forskning i relevante arkiver, innsamling og spredning av informasjon om Schumpeters vitenskap globalt gjennom akademiske institusjoner, biblioteker, organisasjoner, forumer og toppmøter. Aktivitetene inkluderte også begynnelsen på et globalt forelesningsprogram, i første rekke basert på Schumpeters teorier, og eget forfatterskap av papers, artikler og bøker basert på funnene i vitenskapsprogrammet. Vitenskapsprosjektet er fullfinansiert av Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute med en budsjettramme på 1 mill. USD.

 

Artikler:

 

 

Jakten går videre – i verdens biblioteker. Akronym – Jakten/The Hunt.

 

I 2003 disputerte jeg for den filosofiske doktorgrad i økonomisk historie ved Lunds universitet. Tittelen på avhandlingen var Jakten på Entreprenøren – Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre? Jakten går videre – 10 år har brakt den verdifulle nye kunnskap og spredning av uavhengig internasjonal vitenskap ut, ikke bare i de nordiske farvann, men over hele verden. Det er likevel åpenbart at ikke alle vitenskapsmiljøer, vitenskapelige forskere som allmenne brukere av biblioteker har tilgang til relevant og verdifull litteratur i det omfang som er ønskelig og hensiktsmessig. Innovasjon og entreprenørskap er fagfelt som krever bred medvirkning fra folk flest for at samfunnet skal utvikles i demokratisk retning og nettopp derfor er spredning av informasjon, gjerne i bokform og i artikler, av stor betydning, både i kunnskapsmessig sammenheng og som inspirasjon for den enkelte. Hva finnes av engelskspråklig litteratur innenfor innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap i verdens biblioteker, og er det interesse for å anskaffe mer? Vitenskapsprosjektet er fullfinansiert av Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute.

 

Artikler:

 

Dr. Jan-Urban Sandal is the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute where he conducts his scientific research and teaches courses based on innovative pedagogy. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institue offers more than 35 courses in the fields of innovation, business entrepreneurship and social entrepreneurship, economic history and the practice of a wide range of different administrative subjects at all levels.

Kontakt

Post adresse: Kløverveien 31, 1475 Finstadjordet
Kontor adresse: Skårersletta 60, 1473 Lørenskog

T: 67 97 53 60
F: 67 97 53 60

W: http://www.janusandal.no
E: jan-u.sandal@janusandal.no

   

 

Aktiviteter

74th Summit

man mar 22, 2021

Days to go 53
75th Summit

man mai 17, 2021

Days to go 109
76th Summit

man jun 28, 2021

Days to go 151