Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Welcome Igor Riabchenko

mar 21, 2022 214
WelcOlgaGolokov
Igor Riabchenko, Master student of the Department of Marketing, PR-technologies, and logistics, Educational-Scientific…

Welcome Roman Ponomarenko

mar 21, 2022 218
WelcOlgaGolokov
Roman Ponomarenko, Bachelor's student of the Department of Marketing, PR-technologies, and logistics,…

80th Summit

feb 18, 2022 422
MarynaBilous
80th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENUERSHIP Time: Monday February 28, 2022, 12:45 – 15:00,…

79th Summit

des 06, 2021 589
79th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENUERSHIP Time: Friday December 17, 2021, 12:45 – 15:00,…
Kurs oversikt

Kurskategorier: Service og Kundebehandling, Innovasjon, Sosialt Entreprenørskap og Logistikk

More...
Jan-Urban Sandal

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institue tilbyr kurs og skoler: Sosialentreprenør- og Logistikkoperatørskolen INS

Dr. Jan-Urban Sandal is the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute where he conducts his scientific research…

More...
Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship

Study Course Social Entrepreneurship

Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship at Yuriy Fedcovych Chernivtsi National University, Ukraine 12 May - 23…

More...
36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENEURSHIP   Time: Tuesday 11. November 2014, 08:30 - 16:00, Registration 08:30…

More...
Book and Library International Research Research Project, Bibliotheca Alexandria

Bibliotheca Alexandria

More...

 

Stormøte i sosialt entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er åpen for alle.

Stormøtets hensikt er å presentere aktuelle, relevante vitenskapsteoretiske og praktiske problemstillinger i faget og invitere til å gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. Stormøtet er vitenskapsbasert og fremmer innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis.


 Seminarinnhold:
Innlede til og gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. En felles arena for vitenskap og praksis. En hjelp til inspirasjon for et stadig stigende antall sosiale entreprenører, forskere, forelesere og studenter.

Metode:
Forelesninger, samtaler, workshops og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne bla. benytter eksempler fra egen erfaring. Seminarrekken legger vekt på både teori og praksis.

Visjon:
Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/ prosesser til deltakerne møtes neste gang.

Innledere
Forelesninger på høyeste nivå. Samtale/workshop i forbindelse med alle innlegg. Deltakerne i nettverket oppfordres til å holde innlegg. Invitasjon av gjesteforelesere fra inn- og utland.


Målgruppe for seminaret
Forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget.

 

Speaking Events

Nordom XVI 2022

fre aug 26, 2022
Høgskolen i Østfold
Days to go 57
83rd Summit

man sep 26, 2022

Days to go 88
84th Summit

man okt 31, 2022

Days to go 123

Aktiviteter

83rd Summit

man sep 26, 2022

Days to go 88
84th Summit

man okt 31, 2022

Days to go 123