Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Books

In the footsteps of the early Joseph Alois Schumpeter

BokEaryFootSmall

 Boken kan bestilles direkte fra Jan-U. Sandal,

ISBN 978-82-93329-03-9

pris NOK 349,-

For bestilling av boken, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The early Joseph Alois Schumpeter gave the world an extraordinary theory of economic growth in his book Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, published in Leipzig in 1912. This biography and scientific analysis is a tour in the footsteps of the early Joseph A. Schumpeter, which paints a picture of the fascinating character of an individual who stands amongst the great masters of the economic science in the 20th century. Schumpeter declared that the most important period in a human’s life is the third decade, and his own life is in accordance with this idea. More than 100 years after his birth, his name is celebrated with distinguished words as world-renowned economist, minister, social philosopher and humanist. We follow his life and work from birth to maturity and emigration to America, through happiness, love, sorrows and tragedy, to countries where he lived and worked like the Austrian-Hungarian Empire, Germany, USA, and Japan.

 

 

Articles

Sosialt Entreprenørskap

 

bilde_artikkel.jpg

 Artikkelen kan bestilles i papirutgave direkte fra forfatteren.
Artikkel No. 96, 2004 / ISSN 1101-346X 

pris NOK 90,-

 Bestill artikkelen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 For å lese hele artikkelen, trykk her

 


Under industrisamfunnets fremvekst i det 20. århundre ble den sterke stat med sentral styring toneangivende for den sosiale utvikling i de skandinaviske land. Velferdsstatens byråkrati er tilsynelatende et effektivt apparat for kontroll, produksjon og fordeling av sosial omsorg basert på industrisamfunnets behov, men det samme apparat er mindre egnet for utvikling til følge av endrede forhold i den omkringliggende verden. Sentralt dirigert omsorg passer ikke alle og overgangen til tjenestesamfunnet krever sin løsning. Sosialt entreprenørskap kan være en metode å bruke for å tilnærme seg en løsning på den tilsynelatende umettelige og stadig ekspansivt voksende etterspørsel av menneskers behov for hjelp og trøst som de tradisjonelle og vel innarbeidede aktører på den allerede eksisterende arena fra industrisamfunnets tid ikke formår å imøtekomme på en god og tilfredsstillende måte. To prinsipper står mot hverandre; byråkratiets hierarkiske maktapparat hvor informasjon meddeles fra toppen og det private entreprenørskap på lokalt plan med kollegial medvirkning fra interessentenes side. Sosialt entreprenørskap er både et begrep og et fenomen som i svært liten grad er omtalt i skandinavisk sammenheng. Nyere empirisk forskning i Skandinavia viser at det forretningsmessige entreprenørskap er et relevant forskningsområde hvis resultater peker i retning av at det private initiativ hos helt alminnelige mennesker, uten overstyring fra sentrale myndigheter side, er en sterk drivkraft til utvikling i det økonomiske system. En parallell kan kanskje finnes i det sosiale entreprenørskap

 

 

 

Activities

No events